Gaan die Regering en Agri SA ons Boere in Nood Versaak?

R1 miljard se droogtehulpfondse is deur buitelandse filantrope vir Suid-Afrikaanse boere in nood ingesamel. Gaan AGRI SA en Die regering ons Boere en voedselssekerheid versaak die tyd verstryk einde besigheids dag 6 Julie 2016? Hoofstroom media is doodstil.

Volgens Mark Paulsmeier van GABM is dit ‘n skande vir Suid Afrika en AGri SA oor hulle optrede rondom die skenking. Die groep Global Association of Billionaires and Millionaires (GABM) sê hulle het $70 miljoen, oftewel sowat R1 miljard, as droogtehulp vir Suid-Afrikaanse boere ingesamel.

Ons luister na die Onderhoud wat Sakkie van der Schyff van KSFM Koepel Stereo, in die Vredefort-koepel, met die filantroop, mnr. Mark Paulsmeier, gevoer het.

Die doel van die projek is om duisende kommersiële plaaslike boere teen 17 Augustus vanjaar met korttermyn-noodfondse by te staan. Die projek waardeur dié reuse-skenking beskikbaar gemaak word is deur mnr. Mark Paulsmeier, ’n Suid-Afrikaner en stigterslid asook voormalige voorsitter van die GABM, begin en heet die SA Drought Relief Project.

Die GABM het Agri SA en die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye genader om die sukses van die SA Drought Relief Project te help verseker. Mnr. Dennis Arnold, voorsitter van Die GAMB, sê dié twee groepe se ondersteuning en deelname is uiters belangrik.

Daar is egter opskortende voorwaardes verbonde waarsonder dié geld nie beskikbaar gemaak sal word nie. Dit behels dat die Suid Afrikaanse Regering  teen die einde van die werksdag van 6 Julie vanjaar ’n amptelike brief van bevestiging aan die GABM verskaf.

Daarin moet die Regering onderneem om die SA Drought Relief Project ten volle te ondersteun en die GABM se voorwaardes, soos aangedui, onvoorwaardelik te aanvaar. Die Regering moet aan alle toepaslike regulatoriese owerhede bevestig dat daar geen wetlike of ander besware is teen die GABM se skenking aan Suid-Afrikaners nie. Die SA Inkomstediens moet ook erken dat die skenking van nie-Suid-Afrikaanse burgers afkomstig is en dat sulke skenkings ingevolge Suid-Afrika se belastingwetgewing belastingvry is vir die skenkers.

Agri SA moet ook teen die einde van die werksdag van 6 Julie vanjaar ’n amptelike brief van bevestiging aan die GABM verskaf waarin hy onder meer aandui dat hy die GABM se voorwaardes onvoorwaardelik aanvaar.

Die GABM sê die totale bedrag sal aan kommersiële boere as noodhulpgeld verskaf word en dat die groep geen geld aan enige organisasie or regeringsamptenaar sal betaal nie.

Die volgende doelwitte is voor oë: Om vier tot ses maande se voer, vervoer ingesluit, te koop vir vee wat noodsaaklik is vir boerderybedrywighede. Om saad, bemesting en ander produksiemiddele vir die komende planttyd te bekom. Om plaaswerkers se salarisse te betaal. Om bedryfskoste wat noodsaaklik is vir boerderybedrywighede te finansier. Om broodnodige lewensmiddele, soos kos en brandstof, te koop om te keer dat boere die bedryf verlaat.

Die geld mag nie vir medium- tot lang termynkoste gebruik word nie en mag ook nie gebruik word om lenings aan Suid-Afrikaanse finansiële instellings af te betaal nie.

“Agri SA het met verbasing kennis geneem van ’n skrywe wat skynbaar op LinkedIn gepubliseer is en daarna op sosiale media versprei is oor ’n groepering, die Global Association of Billionaires and Millionaires, wat na bewering ’n miljard rand vir droogtehulp vir boere in Suid-Afrika ingesamel het.

Agri SA het ’n droogteramphulpfonds en verskeie groot maatskappye het reeds donasies aan hierdie fonds gemaak. Die Global Association of Billionaires and Millionaires is welkom om ook enige fondse vir die droogte in hierdie fonds in te betaal, het Christo van der Rheede, adjunk-uitvoerende direkteur van Agri SA in Pretoria gesê. Agri SA se werkswyse in die verband is dat waar organisasies voorwaardes vir skenkings stel, word daar in gesprek getree en ooreenkomste gesluit.

“Agri SA kan nie reageer op berigte in die sosiale media of voorwaardes nakom waaroor daar nie onderhandel is nie. Enige organisasie wat wil bydra tot die droogtehulpfonds is welkom om Agri SA direk te kontak. Die fondse word op verantwoordelike wyse bestuur en deursigtige rekords gehou van spandering,” het Van der Rheede bygevoeg.

Wie is GABM?
Die GABM is ’n groep van ongeveer 300 000 welgestelde en invloedryke individue en korporatiewe besluitnemers wat toegewyd is aan filantropiese optrede, luidens die groep se Facebook-blad. Paulsmeier het GABM se bestuursraad genader met ’n versoek om ’n brief onder alle lede te sirkuleer waarin hy versoek dat hulle hom bystaan om $70 miljoen in te samel vir sy inisiatief, luidens ’n brief van mnr. Dennis Arnold, president van GABM. GABM-lede het met oorgawe gereageer en die nodige R1 miljard is ingesamel, sê hy.

Bron: Landbouweekblad

Brief aan die SA Minister van Landbou en Agri SA

GABM DONATES ONE BILLION RAND TO SOUTH AFRICAN COMMERCIAL FARMERS FOR DROUGHT RELIEF

Published on June 27, 2016

LikeGABM DONATES ONE BILLION RAND TO SOUTH AFRICAN COMMERCIAL FARMERS FOR DROUGHT RELIEF

UTMOST URGENT

SA MINISTRY OF AGRICULTURE

Minister Senzeni Zokwana

AGRI SA

Mr. Christo van der Rheede

JUNE 27, 2016

$70 MILLION CAPITAL GRANT: SA DROUGHT RELIEF PROJECT

DEAR SIRS

It gives us enormous pleasure to inform you that GABM members from all over the world have committed themselves to contribute significant capital resources to the “SA Drought Relief Project”, as indicated herein.

PREAMBLE

During the past few months the world has experienced some of the most adverse “El Nino” weather conditions in recorded history. Most parts of the world have been affected in some way or another with devastating effects.

South Africa in particular has experienced one of its worst seasons of drought ever, which threatens the food security of the country and all neighboring countries that heavily depend on South Africa in that regard. In fact the situation is so severe that the future sustainability of the entire South African agriculture industry is at risk.

At the same time the world economy is still in dire straits which make it even more difficult for developing countries like South Africa to respond to the plight from commercial farmers to access disaster funding.

The founder member and former GABM President, Mr. Mark Paulsmeier from South Africa I might add, has in consideration of the aforementioned background approached the GABM Board of Executives with a request to circulate a letter to all corporate and individual GABM members worldwide requesting them to assist him raising $70 million in funding for his “SA Drought Relief Project” initiative.

GABM members have responded overwhelming to Mr. Paulsmeier’s request and we are pleased to announce that $70 million have been raised for the “SA Drought Relief Project”.

SA DROUGHT RELIEF PROJECT

Purpose

The exclusive purpose of the “SA Drought Relief Project” is to provide the thousands of South African commercial farmers with $70 million in temporary / short term emergency financial resources by Wednesday August the 17th, 2016.

Objectives

The $70 million “SA Drought Relief Project” emergency funding is to be allocated in a fair and equitable manner to South African commercial farmers as a short term solution towards the following financial objectives:

 • To acquire 4 – 6 months feeding (including transportation costs) for livestock that is an integral part of commercial farming activities.
 • To acquire seed, fertilizers, etc. for the ensuing planting season.
 • To pay salaries of farm workers.
 • To finance operational costs that forms an integral part of commercial farming activities.
 • To finance critical subsistence expenses (food, utility accounts, vehicle fuels, etc.) to prevent farmers from leaving the industry.

The $70 million “SA Drought Relief Project” emergency funding may however not be used for medium to long term expenses, or to repay any kind of loans at financial institutions (We at GABM trust that our members’ financial commitment will motivate South African financial institutions and others to do likewise to save thousands of jobs and the future sustainability of the South African agriculture industry in general.)

Goals

It is of fundamental importance to get the support and active involvement of the South African Ministry of Agriculture and Agri SA to secure the success of the “SA Drought Relief Project”.

The “SA Drought Relief Project” needs the organizational infrastructure of the South African Ministry of Agriculture:

 • To mobilize its representatives in provincial and local governments to actively advocate and promote the “SA Drought Relief Project” throughout South Africa.
 • To fast track any additional kind of assistance / regulatory approvals from other Governmental Departments that may be necessary or required to undertake the “SA Drought Relief Project”.

The “SA Drought Relief Project” needs the organizational infrastructure of Agri SA:

 • To inform all its members to register with GABM to access temporary emergency funding.
 • To extensively liaise with the print media, TV news and radio networks to inform commercial farmers, who are not members of Agri SA, about the GABM “SA Drought Relief Project”; and to invite them to register with GABM to access temporary emergency funding.

Registering Process

Commercial farmers that wish to apply for emergency funding are required:

 • To register on the GABM Facebook by providing their name and e-mail contact details.
 • GABM will then forward an application form to the applicants with further instructions.

 Action Plans

 Until Wednesday July 6th, 2016: Await confirmation letters from the South African Ministry of Agriculture and Agri SA.

 July 7th, 2016 – July 13th, 2016: Period during which the South African Ministry of Agriculture and Agri SA will inform the entire South African agriculture industry about the “SA Drought Relief Project” through political structures and the media.

 July 14th, 2016 – August 3rd, 2016: Period during which commercial farmers can register on the GABM Facebook.

 August 4th, 2016 – August 15th, 2016: Period during which all emergency funding applications will be processed.

 August 17th, 2016: Distribution of emergency funding to applicants.

SUSPENSIVE CONDITIONS

The emergency funding commitment by GABM members in terms of the “SA Drought Relief Project” is strictly subject to the following terms and conditions, and if not attained will render our members’ capital grants null and void, and the $70 million will be allocated to other global philanthropic programs or projects:

 1. The SA Government’s Ministry of Agriculture should provide GABM with an official letter of confirmation by end of business Wednesday July 6th, 2016, indicating the following:

The South African Government fully and actively supports the “SA Drought Relief Project” and unconditionally accepts the GABM funding conditions as is contained herein;

The South African Government and all applicable regulatory authorities confirm there is no legal or other objection against the GABM members’ donation to South African citizens;

The South African Revenue Service acknowledges the fact that the donation of $70 million is from non-South African citizens / residents; and in terms of South African tax laws such donations would be entirely tax free to beneficiary.

 1. Agri SA should provide GABM with an official letter of confirmation by end of business Wednesday July 6th, 2016, indicating that:

Agri SA fully and actively supports the “SA Drought Relief Project” and unconditionally accepts the GABM funding conditions as is contained herein.

 1. The entire $70 million will be allocated to commercial farmers as emergency financial assistance. GABM will not pay any kind of fee to any organization or government official.

GABM

GABM is the only philanthropic organization / foundation in the world that can fund projects like the “SA Drought Relief Project”, which is a direct result of its membership collective’s commitment to philanthropy and most importantly as a result of the unique GABM Funding Model.

The dynamic GABM Funding Model allows its members to fund projects and disasters from profits they have generated through GABM associated projects or investment opportunities and not from their personal capital. Kindly peruse detailed information about the GABM Funding Model on our website: www.gabm-pinc.com.

The $70 million capital grant for the “SA Drought Relief Project” is funded entirely from profits GABM members have generated by investing in the investment SNG Global Dollar virtual currency. Read more about the investment SNG Global Dollar at sngglobaldollar.blogspot.com.

FUNDING CAPITAL

The $70 million “SA Drought Relief Project” funding capital will be donated by GABM members in the form of the investment SNG Global Dollar virtual currency.

CamRey Associates will convert the investment SNG Global Dollar virtual currency to ZAR currency on August 16th, 2016.

The partners of CamRey Associates (PM David Cameron and Anthony Reynolds) will transfer the allocated capital grants directly into the bank accounts of the individual registered South African commercial farmers on August 17th, 2016.

CAMREY ASSOCIATES

CamRey Associates is a specialist consultancy business that facilitates buying and selling transactions in virtual currencies between high net worth individuals as well as corporate investors.

CamRey Associates’ monthly trading in investment SNG Global Dollars exceeds $100 million.

CamRey Associates has agreed to sell the investment GABM donated investment SNG Global Dollar virtual currency on behalf of the registered South African commercial farmer beneficiaries. (The beneficiaries of the $70 million GABM donated investment SNG Global Dollars may however appoint any other virtual currency exchange of their choice.)

CONTACT

The contact person for the “SA Drought Relief Project” will be Mr. Mark Paulsmeier and he can be contacted regarding any aspect of the “SA Drought Relief Project” at: mark@gabm-pinc.com.

CONCLUSION

We respectfully request that you ensure that all future public statements should be factually correct in so far as that the “SA Drought Relief Project” is a project initiated by Mr. Mark Paulsmeier with the support of GABM members, and that the “SA Drought Relief Project” is not an official GABM Board of Executives initiative.

This aspect is of significant importance as the “SA Drought Relief Project” by GABM definition does not qualify as a natural disaster, like the previous ones we have funded in the past.

The reason being that most developing countries are currently experiencing extreme effects relating to “El Nino” and the GABM organization does not have the collective resources to intervene in every country as GABM members are doing in the case of the “SA Drought Relief Project”.

GABM would as a result not like to be seen as favoring one country or group of people above and beyond any other country or group of people.

GABM and its membership collective are however extremely proud to be able to make a significant contribution to the agricultural industry and people of South Africa.

Yours sincerely

Dennis Arnold

President – Global Association of Billionaires and Millionaires

July 4TH, 2016

Written by Mark Paulsmeier

INTRODUCTION

I have just like all SA commercial farmers waited for the SA Government and organized agriculture to address the continued drought crises with strong and decisive leadership. This off course would have entailed the appointment of an experienced crises management team having the capability of formulating a plan with clearly defined strategies that could effectively resolve the drought crises.

We all have unfortunately noticed how the lack of such leadership allowed the current drought conditions slowly but surely escalate into a national crisis, which resulted in all our provinces, besides Gauteng, being declared drought disaster areas by the SA Government.

About eight weeks ago we have in my respectful opinion reached a turning point and I have decided to take some of that responsibility to provide leadership and creative solutions before it is too late.

I have since then commenced with the primary objective of my plan, which was to raise 1 Billion Rand between the members of GABM. That I have achieved successfully.

The secondary objective of my plan was initiated about two weeks ago by which I needed to involve the SA Government to approve all applicable regulatory matters; as well as Agri SA to effectively communicate the plan in its entirety to all SA commercial farmers directly and through the media.

The tertiary aspect of my plan entails the involvement of an exchange which could convert the 1 Billion Rand in investment SNG Global Dollar virtual currency, donated by GABM members, into the South African Rand currency by mid-August 2016. This aspect has also been successfully negotiated with CamRey Associates.

SA Agri’s actions to date:

I have established contact with Agri SA on 22 June 2016, and subsequently received an e-mail from Agri SA on the same day informing me that Mr. Christo van der Rheede would like to meet with me on 6 July 2016. I have informed Mr. van der Rheede by e-mail on 23 June 2016 that it would not be possible to meet at such a late stage, and informed Mr. van der Rheede that I will avail myself to meet with Agri SA on 28 June 2016 to discuss (negotiate) the aspects of the GABM donation in detail. I have in addition informed him that in the event that it would be impossible for Agri SA to meet with me on 28 June 2016, we should continue communicating by e-mail. Agri SA has surprisingly not accepted my invitation to meet or to further discuss the subject matter by e-mail, and regrettably created the impression in the media that we have never communicated before at all and they have only learnt about the GABM donation in the social media. This notion by Agri SA is a blatant lie and shocking.

In fact, Agri SA’s Mr. Omri van Zyl went ahead over the past weekend and made a media statement that says the GABM donation is too good to be true and Agri SA does not belief it is credible. He continued by saying that commercial farmers should be cautious about the project. (I would like to put it to Mr. Van Zyl that GABM has indeed raised 1 Billion Rand in 6 weeks for the benefit of SA commercial farmers, and I would like him to tell me how much money has Agri SA raised in the past year!)

Mr. Van Zyl’s arrogance to make such public statements is a slap in the face, and shows a complete disrespect to the GABM donors and CamRey Associates, who are as a result, consider withdrawing from the project. What was Mr. Van Zyl thinking, has he lost his mind?

Instead of being utmost grateful to my GABM colleagues who were prepared to donate 1 Billion Rand in emergency drought relief funding to South African commercial farmers, Agri SA has the audacity to insult the GABM donors’ professional integrity in the media by casting suspicion over the credence of the funding without substantiating such an irresponsible statement.

Agri SA has now put me in a very awkward situation where I have to defend and explain to the donors and CamRey Associates why such statements are made by Agri SA who is the official voice of SA commercial farmers.

Agri SA should bear in mind they will have to answer to the SA commercial farmers if they do anything that will cause the GABM donors to withdraw from the project.

On a personal note I would like to mention that I do not advise Mr. Van Zyl or Agri SA about any aspect of agriculture, as I do not have any experience in that regard. I would strongly suggest that Mr. Van Zyl and Agri SA should equally refrain from advising me how philanthropy works or should be managed as they have clearly no experience in that regard. It is unprofessional and arrogant to suggest how GABM should conduct its philanthropic programs.


 

Enjoyed this post? Share it!

 

Leave a comment