Haar stem mag dalk stil wees, maar sy sal nooit vergeet word nie:- Janita Claassen