Verbode Waarheid Deel 2: Die vroeë jare: In die tronk, skryf Hitler Mein Kampf, terwyl Duitsland daal in armoede.

Verbode Waarheid: Dit is weer 1933 en liberale met hul sugte moet WEER les opgesê word…