Janita Claassen:- haar stem mag dalk stil wees, maar sy sal nooit vergeet word nie

Haar stem mag dalk stil wees, maar sy sal nooit vergeet word nie:- Janita Claassen

Janita Claassen is ‘n legendariese sangeres, sy het ons gegroet, maar haar musiek sal voortleef